ගුල්ලන් ගැසූ වී තොගයක් වව්නියාවේ දී අල්ලයි

ගුල්ලන් ගැසූ වී තොගයක් වව්නියාවේ දී අල්ලයි

වව්නියාවේ පිහිටි වී ගබඩාවක සිට පොළොන්නරු ප්‍රදේශය දක්වා ප්‍රවාහනය කළ ගුල්ලන් ගැසූ වී තොගයක් වව්නියාව දකුණ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක කාර්යාලය විසින් සිය භාරයට ගෙන තිබෙනවා.

එම කාර්යාලයේ නිලධාරියෙකු සඳහන් කලේ මෙලෙස ප්‍රවාහනය කළ වී තොගයේ වී කිලෝග්‍රෑම් 16000 ක් තිබූ බවයි.

අදාළ වී තොගය සහල් කිරීම සඳහා රැගෙන ගොස් ඇති බව වැඩිදුර සිදු කළ විමර්ශනවල දී අනාවරණ වී තිබෙනවා.

Share This