ගුරු විදුහල්පති වෘත්තිය සමිති විරෝධතා පාගමන හේතුවෙන් කොළඹ කොටුව සහ ගාලුමුවදොර වටරවුම අවහිර.

ගුරු විදුහල්පති වෘත්තිය සමිති විරෝධතා පාගමන හේතුවෙන් කොළඹ කොටුව සහ ගාලුමුවදොර වටරවුම අවහිර.

ගුරු විදුහල්පති වෘත්තිය සමිති ආරම්භ කර ඇති විරෝධතා පාගමනක් හේතුවෙන් කොළඹ කොටුව සහ ගාලුමුවදොර වටරවුම මේ වන විට අවහිර වී තිබෙනවා.

කොළඹ කොටුව දුම්රියපල ඉදිරිපිටින් විරෝධතා පාගමන ආරම්භ කළ අතර, ඔවුන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිටට පැමිණීමත් සමඟ එම තදබදය හටගෙන ඇති බවයි වාර්තා වුණේ.

වෘත්තිය සමිති නියෝජිතයන් කිහිප දෙනෙකුට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ නිළධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට අවසර ලබාදී ඇති බවද සඳහන්.

Share This