ගුරු විදුහල්පතිවරු – අගමැති හමුව (Photos)

ගුරු විදුහල්පතිවරු – අගමැති හමුව (Photos)

ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ශ මහතා අතර ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවද නිශ්චිත තීරණයකින් තොරව අවසන් වුණා.

මෙම සාකච්ඡාවේදී ඉදිරිපත් වූ යෝජනා සම්බන්ධයෙන් ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති සන්ධානය රැස්වී අද අවසන් තීරණයක් ගැනීමට අපේක්ෂා කරන බව ලංකා ගුරු සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් ජෝසප් ස්ටාලින් මහතා කියා සිටියා.

Share This