ගුරුවරුන්ගේ 5,000 දීමනාව යළි රජයට භාර දෙයි

ගුරුවරුන්ගේ 5,000 දීමනාව යළි රජයට භාර දෙයි

රාජකාරියට වාර්තා කරන ගුරු – විදුහල්පතිවරු සඳහා නොවැම්බර් මාසයට අදාළව ලබාදුන් රුපියල් 5,000ක විශේෂ දීමනාව ඊයේ දිනයේ ගුරුවරුන් පිරිසක් නැවත භාරදී තිබෙනවා.

රඹුක්කන, මාවනැල්ල හා අරණායක ප්‍රදේශවල ගුරුවරුන් පිරිසක් මෙලෙස එම මුදල් භාර දී ඇති බව සඳහන්.

ඔවුන් මාවනැල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයට ගොස් මෙම විශේෂ දීමනාව භාර දුන් බවයි වාර්ථා වන්නේ.

Share This