ගින්නකින් මස්කෙළියේ නිවසකට හානි.

ගින්නකින් මස්කෙළියේ නිවසකට හානි.

මස්කෙළිය – බ්‍රවුන්ස්වික් වතු යායේ නිවසක හටගත් ගින්නකින් එම නිවසට දැඩි අලාභ හානි සිදුව තිබෙනවා.

ගින්න සිදුවන විට නිවසේ කිසිවෙකුත් සිට නොමැති අතර වතු කම්කරුවන් එක්ව ගින්න පාලනය කිරීමටයි කටයුතු කර ඇත්තේ.

ගින්න නිවා දැමීම සඳහා මස්කෙළිය පොලිසිය සහ මාවුස්සාකැලේ යුද හමුදා කඳවුරේ නිලධාරීන් පියවර ගත් බව සිත නිව්ස් 24 වාර්තාකරු සඳහන් කළා.

ගින්නට හේතූව විදුලි කාන්දුවක් බවට සැක කෙරෙන අතර සිදුවූ අලාභය මෙතෙක් තක්සේරු කර නැහැ.

Share This