ගමනා ගමන මණ්ඩලය හරහා ඉන්ධන බෙදාහැරීම විධිමත් කරන ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කියයි.

ගමනා ගමන මණ්ඩලය හරහා ඉන්ධන බෙදාහැරීම විධිමත් කරන ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කියයි.

ගමනාගමන මණ්ඩලය හරහා ඉන්ධන බෙදාහැරිමේ කටයුතු තවදුරටත් විධිමත් කිරීමට අවශ්‍ය බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පෙන්වා දී තිබෙනවා.

ඒ, වත්මන් ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ ජනතාවට ඉන්ධන, විදුලිය, ආහාර, අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ඖෂධ ඇතුළු සේවාවන් අඛණ්ඩව සැපයීමේ දිගුකාලීන හා කෙටිකාලීන වැඩපිළිවෙලවල් සකස් කරන ලෙස රජය වෙත නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලමින් ශ‍්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය විසින් ඉදිරිපත් කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් දෙකක් අද කැඳවූ අවස්ථාවේදියි.

මෙම පෙත්සම් විජිත් මළල්ගොඩ සහ අර්ජුන ඔබේසේකර යන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ කැඳවා තිබුණා.

Share This