ඛනිජ තෙල් පනතේ ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි වගන්ති සංශෝධනය කිරීමට පියවර

ඛනිජ තෙල් පනතේ ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි වගන්ති සංශෝධනය කිරීමට පියවර

පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද ඛනිජ තෙල් විශේෂ විධිවිධාන සංශෝධිත පනත් කෙටුම්පතට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් දක්වා ඇති ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි වගන්ති සහ කොටස් සංශෝධනය කර කඩිනමින් ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කර ඇති බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා පවසනවා.

ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන විශේෂ විධිවිධාන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දැනුම් දී ඇති තීරණය කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන අද (22) පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නා.

කතානායකවරයා සඳහන් කලේ ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන විශේෂ විධිවිධාන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතේ ඇතැම් වගන්ති විශේෂ බහුතරයකින් මෙන්ම ජනමත විචාරණයකින් සම්මත කළයුතු බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දැනුම් දී ඇති බවයි .

Share This