ඛණිජ තෙල් සේවක සංගමයේ ලේකම් ආනන්ද පාලිත CID භාරයට

ඛණිජ තෙල් සේවක සංගමයේ ලේකම් ආනන්ද පාලිත CID භාරයට

ලංකා ඛණිජ තෙල් සංස්ථාවේ ජාතික සේවක සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් ආනන්ද පාලිත මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වත්තල ප්‍රදේශයේ දී සිය භාරයට ගෙන තිබෙනවා.

ඒ ප්‍රකාශයක් සටහන් කරගැනීම සඳහායි.

ආනන්ද පාලිත මහතා ඉන්ධන හිගයක් සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී ප්‍රකාශයක් කර තිබුනා.

TAGS
Share This