කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තයේ ඉදිකිරිම් හෙට ඇරඹේ..

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තයේ ඉදිකිරිම් හෙට ඇරඹේ..

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය මගින් ඩොලර් මිලියන 510 ක මූලික ආයෝජනයක් සිදුකරමින් කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තයේ ඉදිකිරිම් කටයුතු හෙට ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර ජැටිය මීට පෙර ඉන්දියාවට ලබාදීමට යෝජනා වී තිබූණා.

කෙසේවෙතත් වරාය වෘත්තීය සමිතිවල දැඩි විරෝධතා මධ්‍යයේ එම තීරණය අත්හැර දැමීමට රජයට කටයුතු කළා.

නැගෙනහිර පර්යන්තයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු 2024 වසරේ මැදභාගය වනවිට අවසන් කිරීමට අපේක්ෂිතයි.

Share This