කොවිඩ් මරණ 22ක්

කොවිඩ් මරණ 22ක්

තවත් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 22ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබෙනවා.

එම මරණ අතරට පිරිමි පුද්ගලයින් 13 දෙනෙකු සහ කාන්තාවන් 9 දෙනෙකු අයත්.

ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තාවූ සමස්ත කොරෝනා ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 14,108 ක් දක්වා ඉහළයනු ඇති.

Share This