කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 136 ක්.

කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 136 ක්.

තවත් කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 136 ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබෙනවා.

ඊයේ දින තහවුරු කර ඇති එම මරණ 136 ත් සමග මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 11,567ක් දක්වා ඉහළ ගියා.

කාන්තාවන් 60 දෙනෙකු සහ පිරිමි පුද්ගලයින් 76 දෙනෙකු එම මරණ අතරට අයත්.

Share This