කොරෝනා මර්දන කරල මෙරට භාවිතයට නිර්ද්ශ ඉල්ලයි

කොරෝනා මර්දන කරල මෙරට භාවිතයට නිර්ද්ශ ඉල්ලයි

කොරෝනා මර්දනය සඳහා හඳුන්වාදී ඇති ඖෂධ කරල මෙරට භාවිතය සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගනිමින් සිටින බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා ප්‍රකාශ කළා.

හෙතෙම කියා සිටියේ, ඊට අවශ්‍ය නිර්දේශ ලබාදෙන ලෙස සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගෙන්ද ඉල්ලීමක් කර තිබෙන බවයි.

මෙම ඖෂධ කරල මේ වනවිට පරීක්ෂණ මට්ටමේ පවතින අතර එය සාර්ථක බවට විශේෂඥයින් තහවුරු කර ඇති බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ.

එහි නිවැරදි මාත්‍රාව ලබාගැනීමෙන් මරණ අඩකින් පමණ අඩුකර ගත හැකි බවද රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා ප්‍රකාශ කළා.

Share This