කොරෝනාවෙන් ආදායම් අහිමි වූවන්ට බිලියන 4083 ක සහන

කොරෝනාවෙන් ආදායම් අහිමි වූවන්ට බිලියන 4083 ක සහන

කොරෝනා වසංගත තත්වය හේතුවෙන් බලපෑමට ලක්වූ ණය ගනුදෙනුකරුවන්ට රුපියල් බිලියන 4083 කට වැඩි ණය සහන ලබා දී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසනවා.

රැකියා අහිමි වීම, ආදායම් අඩු වීම, ව්‍යාපාර කටයුතු දුර්වල වීම‍, ව්‍යාපාර වසා දැමීම යනාදී කරුණු හේතුවෙන් මූල්‍ය දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දුන් පාර්ශව වෙත මෙම සහන ලබා ද‍ී ඇති බවයි මහ බැංකුව නිවේදනය කලේ.

ඉල්ලීම් ලක්ෂ 29 කට පමණ මෙලෙස අනුමැතිය දී තිබෙනවා.

සංචාරක, ඇගලූම්, වැවිලි, ත්‍රිරෝද රථ – පාසල් වෑන් රථ – ලොරි – කුඩා භාණ්ඩ ප්‍රවාහන රථ හා බස් රථ වැනි බලපෑමට පත් කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර බොහොමයකට මෙන්ම පෞද්ගලික අංශයේ සේවා නියුක්තිකයන්ට මෙම සහන ලබාදී ඇතැයි මහ බැංකුව සඳහන් කලා.

මේ අතර වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනයෙන් ලැබෙන ආදායමෙන් යම් කොටසක් රුපියල්වලට පරිවර්තනය කිරීමට මහ බැංකුව නිකුත් කල නියෝගය විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා අදාළ නොවන බව මහ බැංකුව නිවේදනය කරනවා.

ඒ අනුව ඔවුන් විසින් දිවයිනට සිදුකරනු ලබන ප්‍රේෂණ මෙම රීතීන්ට යටත් වන්නේ නැහැ.

Share This