කුරුණෑගල , අනුරාධපුරය මාර්ගයේ ගමනාගමනයට බාධා

කුරුණෑගල , අනුරාධපුරය මාර්ගයේ ගමනාගමනයට බාධා

කුරුණෑගල , අනුරාධපුර මාර්ගයේ වාහන ගමනාගමනයට බාධා එල්ල වී තිබෙනවා.

ඒ දැදුරුඔය ජලාශයේ වාන් දොරටු විවෘත කිරීම හේතුවෙන් එබවලපිටිය ප්‍රදේශය ජලයෙන් යටවීම නිසා.

විකල්ප මාර්ග භාවිතා කරන ලෙස පොලීසිය රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

කුරුණෑගල සිට පුත්තලම මාර්ගය ඔස්සේ පාදෙනිය හරහා නිකවැරටිය, දළදාගම, ඔස්සේ මෙන්ම කුරුණෑගල සිට වැල්ලව ඔස්සේ පොල්පිතිගම හරහා මහව ප්‍රදේශයට පැමිණ අනුරාධපුරයට ගමන් කළ හැකි බවයි පොලීසිය සදහන් කළේ.

Share This