කැන්රිච් ෆිනෑන්ස් සමාගම 50 වැනි සංවත්සරය සමරයි

කැන්රිච් ෆිනෑන්ස් සමාගම 50 වැනි සංවත්සරය සමරයි

කැන්රිච් ෆිනෑන්ස් සමාගම සිය අභිමානවත් පනස් වැනි සංවත්සරය සමරනු ලබනවා.

1971 වසරේ සිට අඛණ්ඩ වර්ධනය, තිරසාරත්වය සහ විශ්වාසය තහවුරු කරමින් කොළඹ ප්‍රධාන ශාඛාවේ මෙන්ම දිවයින පුරා පිහිටි ශාඛා 33 කදී සිය මූල්‍ය සහකරු ලෙස සමාගම කෙරෙහි විශ්වාසය තැබූ පාරිභෝගිකයන්ට කෘතවේදීත්වය පිරිනමන බවයි කැන්රිච් ෆිනෑන්ස් සභාපති ආචාර්ය රවී රත්නායක මහතා පැවසුවේ.

කාලානූරූපව සුවිශේෂ ප්‍රතිලාභ පාරිභෝගිකයන්ට සැලසීමට කටයුතු කරන කැන්රිච් ෆිනෑන්ස් සමාගම අඩු ආදායම්ලාභීන්ට මෙන්ම සුළු සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර අංශය වෙත විශේෂ අවධානය යොමු කරන බවද සඳහන් කළා.

Share This