කාබනික පොහොර කඩිනමින් ප්‍රචලිත කිරීමට සහතිකයක්

කාබනික පොහොර කඩිනමින් ප්‍රචලිත කිරීමට සහතිකයක්

කාබනික පොහොර මෙරට තුළ කඩිනමින් ප්‍රචලිත කිරීමට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දීමට සූදානම් බව රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන්, ඉංජීනේරුවන් මෙන්ම වෘත්තිකයින් සහතික වී තිබෙනවා.
ඒ, ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ඉංජීනේරු සංගමය කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේදි අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා හමුවූ අවස්ථාවේදීයි.
ශ්‍රී ලංකාව ලොව තුළ කාබනික පොහොර භාවිත කරන රටවල් අතර ඉහළට ගෙන ඒම තම අරමුණ බවයි ඔවුන් එහිදී ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ.
ඒ සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණය, යන්ත්‍ර මෙන්ම දැනුම ලබා දීමට ද සූදානම් බව රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන්, ඉංජීනේරුවන් මෙන්ම වෘත්තිකයින් එම සාකච්ඡාවේ දී කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයාට සහතික වී තිබෙනවා.

Share This