කාන්තා අධ්‍යාපනයට තලේබාන් සංවිධානයෙන් නව නීති මාලාවක්.

කාන්තා අධ්‍යාපනයට තලේබාන් සංවිධානයෙන් නව නීති මාලාවක්.

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ විශ්ව විද්‍යාල ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අනුව වෙන් කෙරෙන බව තලෙයිබාන් සංවිධානය පවසනවා.

එරට උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අබ්දුල් බකී හකානි කියා සිටියේ කාන්තාවන්ට නව ඇඳුමක්ද හඳුන්වා දෙන බවයි.

සිසුන්ට උගන්වන විෂයන් පිළිබඳ සමාලෝචනයක් සිදුකරන බවද ඔහු ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

තලෙයිබාන් පාලනය යටතේ ඇෆ්ගනිස්ථානයේ 1996 යේ සිට 2001 වසර දක්වා කාලය තුළ කාන්තාවන්ට පාසල් හා විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපනය තහනම් කර තිබුණා.

Share This