ක්‍රීඩකයින් කිහිප දෙනෙකු ඉන්දීය සංචාරක ගිවිසුමක

ක්‍රීඩකයින් කිහිප දෙනෙකු ඉන්දීය සංචාරක ගිවිසුමක

එංගලන්ත තරග සංචාරයට එක් වූ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින් කිහිප දෙනෙකු ඉන්දීය තරගාවලිය සඳහා වන සංචාරක ගිවිසුමකට අත්සන් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව චාමික කරුණාරත්න, බිනුර ප්‍රනාන්දු, ධනංජය ලක්ෂාන්, ඉෂාන් ජයරත්න, ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම, චරිත් අසලංක සහ ශිරාන් ප්‍රනාන්දු යන ක්‍රීඩකයින් ගිවිසුමට අත්සන් තබා ඇති බව සඳහන්.

සංචාරක ගිවිසුම් පමණක් අත්සන් කරන ලෙසට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය දැනුම් දී ඇති අතර අද පස්වරුව දක්වා කාලය තුළ ගිවිසුම් ගත විය හැකියි.

වාර්ෂික කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර නැහැ.

TAGS
Share This