ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ට විශ්‍රාම ගැනීමට කොන්දේසි 3 ක්.

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ට විශ්‍රාම ගැනීමට කොන්දේසි 3 ක්.

ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩකයින් විශ්‍රාම ගැනීමේදී කොන්දේසි 03 කට යටත්විය යුතු බවට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් නියෝගයක් පණවා තිබෙනවා.

එහිදී අදාල ක්‍රීඩකයා විශ්‍රාම ගැනීමට මාස 03 කට පෙර ක්‍රිකට් ආයතනයට දැනුම් දිය යුතුයි.

එමෙන්ම විදේශීය ලීග් තරගාවලි සඳහා ක්‍රීඩා කිරීමට අපේක්ෂා කරන ක්‍රීඩකයන් වෙතොත් ඔවුන්ට ඒ සඳහා වන විරෝධතා නොමැති සහතික නිකුත් කරනුයේ විශ්‍රාම ගැනීමෙන් මාස 06 කට පසුව වීම දෙවන කොන්දේසිය වනවා.

තුන්වන කොන්දේසිය වන්නේ විශ්‍රාම ගත් ක්‍රීඩකයන් දේශීය තරගාවලි සඳහා ක්‍රීඩා කිරීමට අපේක්ෂා කරන්නේ නම් ඔවුන් ඊට පෙර තරග සමයේ දේශීය තරගවලින් සියයට 80 කට ක්‍රීඩා කර තිබීමයි.

ඊයේ රැස්වූ ක්‍රිකට් විධායක කමිටුව විසින් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව සඳහන්.

TAGS
Share This