කළුතරට ජල කප්පාදුවක්.

කළුතරට ජල කප්පාදුවක්.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ රැසකට පැය 10 ක පමණ කාලයක් ජලසැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසනවා.

ඒ අලු‍ත්ගම – මතුගම හා අගලවත්ත ඒකාබද්ධ ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතියේ සංවර්ධන කටයුත්තක් හේතුවෙන්.

පෙරවරු 9 ට අත්හිටවූ ජල සැපයුම රාත්‍රී 7 දක්වා ක්‍රියාත්මක වනු ඇති.

ඒ අනුව වාද්දූව, වස්කඩුව, පොතුපිටිය, කළුතර උතුර සහ දකුණ, කටුකුරුන්ද, නාගොඩ, පිළිමිනාවත්ත, බෝම්ඹුවල යන ප්‍රදේශ වලට ජල කප්පාදුව බල පැවැත්වෙනවා.

ඊට අමතරව පයාගල, මග්ගොන, බේරුවල, මොරගල්ල, කළුවාමෝදර, දර්ගා නගරය, අලු‍ත්ගම සහ බෙන්තොට යන ප්‍රදේශවලට ද ජලසැපයුම අත්හිටුවා ඇති බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සඳහන් කළා.

Share This