කහ තොගයක් සමඟ සැකකරුවන් 2 කු සහ ලොරි රථයක් අත්අඩංගුවට (VIDEO)

කහ තොගයක් සමඟ සැකකරුවන් 2 කු සහ ලොරි රථයක් අත්අඩංගුවට (VIDEO)

ජාවාරම් කිරිම සඳහා ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ කහ කිලෝග්‍රෑම් 1150ක් ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාවේ 54 සේනාංකයට අයත් 7වන විජයබාහු පාබල රෙජිමේන්තු භට පිරිස් විසින් මන්නාරමේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව විසින් අත්අඩංගුවට ගත් කහතොගය, සැකකරුවන් සහ ලොරි රථය ඉදිරි නීතිමය කටයුතු සඳහා මන්නාරම පොලීසියට භාර දී ඇත.

Share This