කරන්නාගොඩගේ චෝදනා ඉවත් කිරීමට එරෙහිව රීට් පෙත්සමක් !

කරන්නාගොඩගේ චෝදනා ඉවත් කිරීමට එරෙහිව රීට් පෙත්සමක් !

2008-2009 කාලසීමාවේදී කොළඹදී තරුණයන් 11 දෙනෙකු පැහැරගෙන ගොස් අතුරුදන් කිරීමේ සිද්ධියට අදාළව හිටපු නාවික හමුදාපති අද්මිරාල් ඔෆ් ද ෆ්ලීට් වසන්ත කරන්නාගොඩට මහතාට එරෙහි චෝදනා මින් ඉදිරියට පවත්වාගෙන නොයෑමේ තීරණය අභියෝගයට ලක්කරමින් අභියාචනාධිකරණය හමුවේ රිට් පෙත්සමක් ගොණු කර තිබෙනවා.

පැහැරගැනීමට ලක්වූ තරුණයන්ගේ ඥාතීන් 04 දෙනෙකු විසිනුයි මෙම පෙත්සම ගොණු කර ඇත්තේ.

මෙම පෙත්සම විභාග කර අවසන්වන තුරු හිටපු නාවික හමුදාපතිවරයාට එරෙහි චෝදනා අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යන ලෙසයි රිට් පෙත්සමෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ.

හිටපු නාවික හමුදාපති අද්මිරාල් ඔෆ් ද ෆ්ලීට් වසන්ත කරන්නාගොඩ මහතාට එරෙහි චෝදනා මින් ඉදිරියට පවත්වාගෙන නොයන බව නීතිපතිවරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි රජයේ අධි නීතීඥවරිය ඊයේ අභියාචනාධිකරණයට දැනුම් දුන්නා.

Share This