කත්‍රිනා සහ විකී ගේ විවාහය…

කත්‍රිනා සහ විකී ගේ විවාහය…

බොලිවුඩයේ හැඩකාරියක් වන කත්‍රිනා කයිෆ් තම පෙම්වතා වන වික්කි කෞශාල් එක්ක දෙසැම්බර් 7,8 සහ 9 යන දිනවල රාජස්ථාන් වලදී විවාහ වෙනවා.

ඔවුන්ගේ විවාහය සඳහා රාජස්ථාන් හි මාධෝපූර් වල තරු හයේ හෝටලයක් මේ වන්විටත් වෙන් කරලයි තියෙන්නේ.

කත්‍රිනා සහ විකී ගේ විවාහය සඳහා බොලිවුඩයෙහි සමහර තාරකාවන් සඳහා ආරාධන කරලා නැති එකත් විශේෂත්වයක්.

කත්‍රිනා තම කලින් පෙම්වතුන් වන රන්බීර් කපූර් සහ සල්මාන් ඛාන් හට තම විවාහය සඳහා ආරාධනා කරලා නැහැ.

ඛාන් පවුලේ කිසිවෙකු හටවත් ඇය ආරාධානා කර නොමැතිවීම විශේෂත්වයක්.

තම ළඟම හිතවතුන් පමණක් තම විවාහය සඳහා කත්‍රිනා සහභාගී කර ගැනීමට සැලසුම් කරලා තියෙනවා කියලා තමයි බොලිවුඩයෙන් ආරංචි වෙන්නේ.

Share This