කඩිනම් ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයකට විද්වත් කමිටුවක්.

කඩිනම් ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයකට විද්වත් කමිටුවක්.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කඩිනමින් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය ක්‍රියා මාර්ග ගෙන ඇති බව අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී එල් පීරිස් මහතා අද ප්‍රකාශ කළා.

ඒ කොළඹ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින්.

පළාත් සභා මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන්ද මහාචාර්ය ජී එල් පීරිස් මහතා අදහස් පළ කළා.

පළාත් සභා වසර තුනකට අධික කාලයක් අක්‍රියව පැවතීම හේතුවෙන් මේ වනවිට රට තුළ ගැටළු රැසක් නිර්මාණය වී ඇති බව මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළා.

ඒ පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් පත්කර ඇති පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව, පාර්ලිමේන්තුවේදී රැස්වූ අවස්ථාවේදීයි.

Share This