කඨින පිංකම් වෙනුවෙන් මාර්ගෝපදේශ මාලාවක්

කඨින පිංකම් වෙනුවෙන් මාර්ගෝපදේශ මාලාවක්

කඨින චීවර පිංකම් වලට අදාලව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව කඨින පෙරහැර සංවිධානය කිරීමේදී උපරිම 30 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත පිරිසක් පමණක් එක්කර ගත යුතු බවයි බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජනරාල් සුනන්ද කාරියප්පෙරුම මහතා පැවසුවේ.

කඨින චීවර පූජාව සහ දහවල් දානමය පිංකම සඳහා උපරිම වශයෙන් සහභාගී විය හැකි සංඛ්‍යාව 50 දෙනෙකුට සීමා කර තිබෙනවා.

කඨිනානිසංස ධර්ම දේශනය ද උපරිම 50 දෙනෙකුගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදුකළ යුතු බව ද බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජනරාල් සුනන්ද කාරියප්පෙරුම මහතා සඳහන් කළා.

කඨින චීවර පූජාවට අදාළ සියලු‍ කටයුතු ලබාදී ඇති සෞඛ්‍ය උපදෙස් අනුව සිදුකළ යුතු බවයි බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Share This