ඒ.ජා.පය සහ සමගිය අතර සේනාංක ගැටුමක් ගැන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජයන්ත පවසයි

ඒ.ජා.පය සහ සමගිය අතර සේනාංක ගැටුමක් ගැන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජයන්ත පවසයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ සමගි ජන බලවේගය තුළ මේ වන විට සේනාංක ගැටුමක් නිර්මාණය වී ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජයන්ත සමරවීර මහතා පවසනවා.
සමගි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විපක්ෂනායක ධුරයෙන් ඉවත් කර රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට එය ලබා දීමේ කුමන්ත්‍රණයක් සමගි ජන බලවේගය තුළ ක්‍රියාත්මක වූ බවට පල වු වාර්තා පිළිබද අදහස් දක්වමිනුයි හෙතෙම මේ බව කියා සිටියේ.

Share This