එළවළු හිග නොවීමට ගත් තීරණය

එළවළු හිග නොවීමට ගත් තීරණය

නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පවතින කාලසීමාව තුළද රට තුළ එළවළු බෙදාහැරීම හිගයකින් තොරව සිදුකිරීම සඳහා ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන විවෘතව තැබීම සුදුසු බව කොවිඩ් කාර්ය සාධක බලකා රැස්වීමේදී තීරණය කළා.

ඒ අනුව අද සිට පොහොය දින වලදී හැර සෙසු සෑම දිනකම සියළු ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන විවෘතව තැබීමටයි රජය පියවර ගෙන ඇත්තේ.

ඒ අනුව පෑලියගොඩ, නාරාහේන්පිට, තඹුත්තේගම ඇතුළු දිවයිනේ සියළු ආරථික මධ්‍යස්ථාන අද සිට අඛණ්ඩව විවෘතව තැබෙනවා.

Share This