එමා – ලේලා

එමා – ලේලා

19 හැවිරිදි බ්‍රිතාන්‍යය ටෙනිස් ක්‍රීඩිකා එමා රඩුකනු (Emma Raducanu) සහ 19 හැවිරිදි කැනේඩියානු ටෙනිස් ක්‍රීඩිකා ලේලා ෆර්නැන්ඩස් (Leylah Fernandez) ගැන අද වැඩි වශයෙන් අවධානය යොමු වෙලා තියෙන්නේ එක්සත් ජනපද විවෘත ටෙනිස් අවසන් තරගය නිසාවෙන්.

එමා රඩුකනු (Emma Raducanu)

ලේලා ෆර්නැන්ඩස් (Leylah Fernandez)

මේ සටන අද රාත්‍රියේ චැනල් 4 ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කිරීමටයි කටයුතු කරල තියෙන්නේ.

එක්සත් රාජධානියේ ටෙනිස් ලෝලීන් සඳහා විශාල ශක්තියක් ලෙස සජීවී අයිතිවාසිකම් ලබා ගැනීම සඳහා චැනල් ෆෝ ක්‍රියාත්මක වී ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.

TAGS
Share This