එන්නත් මාත්‍රා දෙකම ලබාගෙන නොමැතිනම් මන්නාරම්  වැසියන්ට මුහුදු යාම තහනම්.

එන්නත් මාත්‍රා දෙකම ලබාගෙන නොමැතිනම් මන්නාරම් වැසියන්ට මුහුදු යාම තහනම්.

එන්නත් මාත්‍රා දෙකම ලබාගෙන නොමැති මන්නාරමේ වැසියන්ට හෙට සිට මුහුදු යාමට හෝ පොදු ස්ථානවල ගැවසීම තහනම් කර තිබෙනවා.

මන්නාරම සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ එස්. විනෝදන් මහතා කියා සිටියේ ඊයේ පැවති කොවිඩ් කමිටු රැස්වීමේදී මෙම තීරණය ගත් බවයි.

පොලිස් මුර පොළවල් සහ ධීවර තොටුපලවල්වලදී එන්නත් කාඩ්පත් පරීක්ෂා කිරීමට එහිදී තීරණය වී තිබෙනවා
මන්නාරම් වැසියන් හා ඉන්දීය ජාතිකයන් අතර සබඳතා ඉහළ යාමද මෙම තීරණයට හේතු වී ඇති බව සඳහන්.

Share This