එන්නත්කරණයේ ප්‍රගතිය

එන්නත්කරණයේ ප්‍රගතිය

මෙරට තවත් පුද්ගලයන් 93 ,408 දෙනෙකුට ඊයේ දිනයේදී කොවිඩ් එන්නත ලබා දී තිබෙනවා.

වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කළේ සයිනොෆාම් එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව 67 ,615 දෙනෙකුට සහ එහි දෙවන මාත්‍රාව 25, 451 දෙනෙකුටද ලබා දුන් බවයි.

කොවිෂීල්ඩ් එන්නතේ දෙවන මාත්‍රාව ලබා දුන් සංඛ්‍යාව 342ක්.

මේ අනුව ශ්‍රී ලංකාව තුළදී කොවිෂීල්ඩ් එන්නතේ මාත්‍රා දෙකම ලබා ගත් පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 354,993 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

සයිනොෆාම් එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව පුද්ගලයන් 1,166 ,707 දෙනෙකුටද, දෙවන මාත්‍රාව 32 , 445 දෙනෙකුට සහ ස්පුට්නික් එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව 64 ,986 දෙනෙකුටද ලබාදී තිබෙනවා.

Share This