එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නිසා වූ හානිය ගැන එක්සත් ජාතින්ගෙන් වාර්තාවක්

එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නිසා වූ හානිය ගැන එක්සත් ජාතින්ගෙන් වාර්තාවක්

එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ ගින්න හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ පරිසර පද්ධතියට සිදුවූ හානිය සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් සකස් කිරීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය තීරණය කර තිබෙනවා.
ඉන්ධන කාන්දු සහ රසායන විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් ජගත් නියෝජිත පිරිසක් මේ වනවිට දිවයිනට පැමිණ සිටින අතර ඔවුන් යුරෝපා සංගමයේද සහය ඇතිවයි දිවයිනට පැමිණ ඇත්තේ.
ජගත් සංවිධානයේ නියෝජිත පිරිස ප්‍රංශය සහ ඉතාලිය නියෝජනය කරනවා.
නිරීක්ෂණවලින් අනතුරුව ඔවුන් කෙටි කාලීන සහ දීර්ඝ කාලීන විසඳුම් ඇතුළත් යෝජනාවලියක් රජයට භාරදීමට නියමිතයි.

Share This