උසස්පෙළ, සාමාන්‍යපෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව කල් නොදමන බව අධ්‍යාපන ලේකම් කියයි

උසස්පෙළ, සාමාන්‍යපෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව කල් නොදමන බව අධ්‍යාපන ලේකම් කියයි

මේ වසරේදී පැවැත්වීමට නියමිත අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ, සාමාන්‍ය පෙළ හා 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව යන විභාග දැනට තීරණය කර ඇති දිනයන් හිදී ම පැවැත්වීමට නියමිත බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසනවා

උසස් පෙළ සහ ශිෂ්‍යත්ව විභාග පසුගිය වසරේ අගෝස්තු මාසයේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ අතර එය දෙවතාවක් කල් දැමුණා.

කෙසේ වෙතත් සැලසුම් කළ පරිදි ශිෂ්‍යත්ව විභාගය මෙම මස 22 වන දාත්, උසස් පෙළ විභාගය පෙබරවාරි මස 7 වන දා සිට මාර්තු 05 වනදා දක්වා පැවැත්වීමට අපේක්ෂා කරන බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල සී. පෙරේරා මහතා කියා සිටියේ.

Share This