උපාධිය කඩිනමින් ලබා ගැනීමට GMOAගෙන් යෝජනා

උපාධිය කඩිනමින් ලබා ගැනීමට GMOAගෙන් යෝජනා

මෙරට සිසුන්ට අවුරුදු 22 දී වෛද්‍යවේදී සහ ශල්‍යවේදී උපාධියක් මෙන්ම අවුරුදු 20 දී විද්‍යාවේදී උපාධිය ලබාගැනීමට හැකියාව ලැබෙන පරිදි මෙරට අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය සංවර්ධනය විය යුතු බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය අවධාරණය කරනවා.

එම සංගමයේ සභාපති වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදෙණිය මහතා සඳහන් කළේ මේ වන විට මෙරට ක්‍රියාත්මක අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය මඟින් සිසුවෙකුට වෘත්තිකයකු වීම සඳහා විශාල කාලයක් ගත කිරීමට සිදුව ඇති බවයි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය එක්ව මේ සඳහා විධිමත් වැඩපිළිවෙළක් කඩිනමින් සකස් කළ යුතු බවයි හෙතෙම අවධාරණය කළේ.

මෙම යෝජනාව ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය විසින් යෝජනා මාලාවක් ද ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

Share This