උපරිම සිල්ලර මිල ඉක්මවා සහල් අළෙවි කරන වෙළෙඳුන්ට එරෙහිව දැඩි නීති

උපරිම සිල්ලර මිල ඉක්මවා සහල් අළෙවි කරන වෙළෙඳුන්ට එරෙහිව දැඩි නීති

උපරිම සිල්ලර මිල ඉක්මවා සහල් අලෙවි කරන වෙළෙදුන්ට එරෙහිව නීතිය දැඩිව ක‍්‍රියාත්මක කරන බව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පවසනවා.

ඒ අනුව තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් නම් රුපියල් ලක්ෂයේ සිට රුපියල් ලක්ෂ 5 ක උපරිමයක් දක්වා වූ දඩ මුදලක් නියම කරන බවයි එම අධිකාරිය සඳහන් කලේ.

පුද්ගලික සමාගමක් විසින් ඉහළ මිල ගණන් යටතේ සහල් අලෙවි කළහොත් රුපියල් ලක්ෂ 5 සිට රුපියල් මිලියන 5 ක උපරිමයක් දක්වා වූ දඩ මුදලකට යටත් කෙරෙනු ඇති.

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කලේ සහල් වැඩි මිලට අලෙවි කරන වෙළෙඳුන්ට එරෙහිව අධිකරණය හමුවේ නඩු පැවරීමට කටයුතු කරන බවයි.

දේශීය සුදු සහ රතු නාඩු සහල් කිලෝවක් රුපියල් 220 ක් දේශීය සුදු හා රතු සම්බා කිලෝව රුපියල් 230 ක් දේශීය කීරි සම්බා කිලෝව රුපියල් 260 ක් ලෙසත් උපරිම සිල්ලර මිල නියම කරමින් පසුගියදා ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කෙරුණා.

Share This