උද්ධමනය 3 % කින් පහළට

උද්ධමනය 3 % කින් පහළට

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනුව පසුගිය මාසයේ උද්ධමනය 3 % කින් පහළ ගොස් තිබෙනවා.

ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව අද නිවේදනය කලේ සැප්තැම්බර් මාසයේ උද්ධමනය 73.7 % ක් ලෙස වාර්තා වූ නමුත් පසුගිය මාසයේ එය 70.6 % ක් දක්වා පහළ බැස ඇති බවයි.

ආහාර කාණ්ඩයේ උද්ධමනය ද පසුගිය මාසයේ පහළ අගයක් ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව ආහාර කාණ්ඩයේ උද්ධමනය ලෙස 80.9 % ක් ලෙස වාර්තා වී ඇති අතර එය සැප්තැම්බර් මාසයට සාපේක්ෂව 4.9 % ක පහළ යාමක් බවයි ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.

එමෙන්ම ප‍්‍රවාහන අංශයේ උද්ධමනය ද 108.8 % කින් පහත බැස තිබෙනවා.

Share This