උතුරු පළාතේ පාසල් දින 5 ම පැවැත්වීමට සැළසුම්.

උතුරු පළාතේ පාසල් දින 5 ම පැවැත්වීමට සැළසුම්.

මේ මස 8 වැනි දා සිට උතුරේ සියලූම පාසල් සතියේ දින පහම පවත්වාගෙන යන ලෙස උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා නිවේදනයක් මඟින් පාසල් වෙත දැනුම්දී තිබෙනවා.

ප‍්‍රවාහන පහසුකම් අවම පළාත්වල පාසල් ආරම්හ කිරීම හා පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් විදුහල්පතිවරු හා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරු රැස් වී සාකච්ඡා කර තීරණයක් ගන්නා ලෙසයි එම නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.

ගුරුවරුන් සදහා ළඟම ඇති ඉන්ධන පිරවුම්හලෙන් පෙරවරු 6 සිට 8 දක්වා අපහසුවකින් තොරව ඉන්ධන ලබා ගැනීමට පහසුකම් සලසා දෙන ලෙසද උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන්ට දැනුම්දී තිබෙනවා.

Share This