උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාගේ පත් කිරීමට ඉන්දියාවේ බලපෑම් !

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාගේ පත් කිරීමට ඉන්දියාවේ බලපෑම් !

ඉන්දියාවේ බලපෑම මත උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස ජීවන් ත්‍යාගරාජා මහතා පත් කර ඇති බවට සැක මතුවන බව දේශ හිතෛෂි ජාතික ව්‍යාපාරය පවසනවා.

එහි ලේකම් වෛද්‍ය වසන්ත බණ්ඩාර මහතා පැවසුවේ ඩයස්පෝරාවට සම්බන්ධ පුද්ගලයෙකු ආණ්ඩුකාර ධුරය සදහා පත් කිරීමෙන් ඉදිරියේදී ගැටළු රැසක් නිර්මාණය විය හැකි බවයි.

Share This