ඉලෝන් මස්ක් ගේ ඇඳ පසෙක මේසයේ ඡායාරූපයක් අන්තර්ජාලයට[PHOTO]

ඉලෝන් මස්ක් ගේ ඇඳ පසෙක මේසයේ ඡායාරූපයක් අන්තර්ජාලයට[PHOTO]

ලොව අංක එකේ ධනපතියා ලෙස සැලකෙන ඉලෝන් මස්ක් ගේ පෞද්ගලික කාමරයේ ඇඳ පසෙක මේසයේ ඡායාරූපයක් පසුගිය දිනවල අන්තර්ජාලයට මුදා හැර තිබුනා.

සෙල්ලම් පිස්තෝල දෙකක්, අමෙරිකාවේ පළමු ජනාධිපති වරයා ඩෙලවොර් ගංඟාව තරණය කිරීම දක්වන එමානුවෙල් ලෙට්සි විසින් අඳින ලද සිතුවමක්, ටිබෙට් බෞද්ධ භික්ෂූන් භාවිතා කරන වජ්‍රයක්, කැෆේන් රහිත ඩයට් කොකේන් කෑන් හතරක් සහ කුඩා වතුර බෝතලයක් එම ඡායාරූපයේ දැක්වෙනවා.

ලොව අංක එකේ ධනපතියාගේ ඇඳ අසල මේසයේ තිබූ මෙම භාණ්ඩ කිහිපය පසුගිය දිනවල බොහෝ දෙනෙකුගේ අවදානයට යොමු වුනා.

Share This