ඉන්ධන මිලදී ගැනීමට ඕමානයෙන් ඩොලර් මිලියන 3,600ක ණයක්

ඉන්ධන මිලදී ගැනීමට ඕමානයෙන් ඩොලර් මිලියන 3,600ක ණයක්

ඛණිජ තෙල් මිලදී ගැනීම සඳහා ඔමානයෙන් ඩොලර් මිලියන 3,600ක ණයක් ලබා ගැනීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

අද කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතා මේ බව තහවුරු කළා.

මීට අමතරව ඩොලර් මිලියන 500ක ණය පහසුකමක් ඉන්දියාවෙන් ලබා ගැනීමටද සූදානමින් සිටින බවත් එය භාණ්ඩාගාරයේ අනුමැතියට යොමුකර තිබෙන බවත් අමාත්‍යවරයා මෙහිදී කියා සිටියා.

Share This