ඉන්ධන පෝලිම් උණුසුම් – අදත් සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල අපහසුතාවයට.

ඉන්ධන පෝලිම් උණුසුම් – අදත් සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල අපහසුතාවයට.

දිවයින පුරා බොහෝ ප‍්‍රදේශවල අද දිනයේ දිගු පෝලිම් දක්නට ලැබුණු බව සිත නිවිස් 24 වාරතාකරුවන් සදහන් කළා.

ඇතැම් ස්ථානවල ආරක්ෂක අංශ සහ ජනතාව අතර උණුසුම්කාරී තත්වයන් ද ඇතිවූ බව සදහන්.

සිකුරාදා දිනය වන අද දිනයේ ඉන්ධන සෞඛ්‍ය කාර්යය මණ්ඩල සදහා නිකුත් කිරීමට පිරවුම් හල් කිහිපයක් වෙන්කර තිබුණ ද ඇතැම් පිරවුම්හල් වල ඉන්ධන බෙදාහැරීම සිදු නොවූ බව අප වාර්තාකරුවන් කියා සිටියා.

අද මධ්‍යහන වනතුරු තංගල්ල ඉන්ධන පිරවුම්හලෙන් සෞඛ්‍ය කාර්යය මණ්ඩල සදහා ඉන්ධන නිකුත් නොකළ බවයි අප වාර්තාකරු සදහන් කළේ.

මේ අතර ගාල්ල ප‍්‍රදේශයේ ඉන්ධන පිරවුම්හලකින් සෞඛ්‍ය කාර්යය මණ්ඩලයට ඉන්ධන නිකුත් කිරීමේ දී උණුසුම් තත්වයක් ඇති වුණා.

ඒ සෞඛ්‍ය සේවකයින් බව පවසමින් වෙනත් පිරිසක් ඉන්ධන ලබා ගැනීමට උත්සහ කිරීමේ දීයි.

මේ අතර කොළඹ නාරහෙන්පිට ප‍්‍රදේශයේ ඉන්ධන පිරවුම්හලක් අසළ පෝලිමේ රැදී සිට මංගල රථයක රියදුරෙකු මෙලෙස අදහස් පළ කළා.

Share This