ඉන්දීය සිනමාවේ දුෂ්ඨයා ලංකාවට[PHOTO]

ඉන්දීය සිනමාවේ දුෂ්ඨයා ලංකාවට[PHOTO]

ඉන්දීය සිනමාපට නරඹන කොයි කවුරුත් දන්න කියන චරිතයක් තමයි ආශීෂ් විද්‍යාර්ථි කියන්නේ.

බොලිවුඩ් සිනමාපට රැසක ප්‍රධාන දුෂ්ඨ චරිත හරහා සිය රංගන කුසලතාවය පෙන්වූ චරිතයක් ලෙස ආශීෂ් විද්‍යාර්ථි හඳුන්වන්න පුළුවන්.

සංචාරයක් සඳහා අපේ රටට ආපු ආශීෂ් මුහුණුපොත හරහා සජීවීව තමන්ගේ රසිකයන් අමතලා තියනවා.

එහිදී ඔහු සංචාරය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට එන්න කියලා තමන්ගේ රසික රසිකාවියන් හැමෝගෙන්ම ඉල්ලීමක් කරලා තියනවා.

Share This