ඉන්දීය ධීවර යාත්‍රා දෙකක් නාවික හමුදා භාරයට

ඉන්දීය ධීවර යාත්‍රා දෙකක් නාවික හමුදා භාරයට

ඉන්දීය ධීවර යාත්‍රා දෙකක් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා භාරයට ගෙන තිබෙනවා.

නාවික හමුදාව පැවසුවේ පේදුරු තුඩුවට නැගෙනහිර මුහුදේදී කළ වැටලීමකදී මෙම යාත්‍රා සිය භාරයට ගත් බවයි.

එම අවස්ථාවේ යාත්‍රා දෙකෙහි සිටි පුද්ගලයන් 23 දෙනෙකු ද සිය භාරයට ගත් බවයි නාවික හමුදාව සඳහන් කළේ.

Share This