ඉන්දීය ණය ආධාර මත හිග ඖෂධ 146 ක් දිවයිනට

ඉන්දීය ණය ආධාර මත හිග ඖෂධ 146 ක් දිවයිනට

ඉන්දීය ආධාර යටතේ රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව සතුව නොතිබූ ඖෂධ වර්ග 146ක් දිවයිනට ආනයනය කර ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සදහන් කළා.

එහි අතිරේක ලේකම් වෛද්‍ය සමන් රත්නායක මහතා සඳහන් කළේ , මේ වනවිට රෝහල්වල හිඟව ඇත්තේ ඖෂධ වර්ග 12ක් පමණක් බවයි.

දැනට හිඟව පවතින ඖෂධ වර්ගද ඇණවුම් කර ඇති අතර එම ඖෂධද ඉදිරි සති කිහිපය තුළ මෙරටට ලැබෙනු ඇති බවටයි ඔහු විශ්වාසය පළ කළේ.

එමෙන්ම පිළිකා නාශක ඖෂධ වර්ග 31 ක් තවදුරටත් හිඟව පවතින බවද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සදහන් කළා.

Share This