ඉඩම් සංස්ථාව සතු අක්කර 283 ක් කඩිනමින් වගා කිරීමට පියවර

ඉඩම් සංස්ථාව සතු අක්කර 283 ක් කඩිනමින් වගා කිරීමට පියවර

ඉඩම් ගොඩකිරීමේ සංස්ථාව සතු බස්නාහිර පළාතේ හදුනාගත් ඉඩම් අක්කර 283 ක් වගා කිරීම සඳහා කඩිනමින් අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප‍්‍රසන්න රණතුංග මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

ඉදිරියේ දී ඇති විය හැකි ආහාර අර්බුදයට කඩිනම් විසදුමක් ලෙස පැපිලියාන, පිල්ලෑව, නාවින්න, කටුවාවල, බෝකුන්දර, කැස්බෑව, පිළියන්දල ඇතුළු ප‍්‍රදේශවල මෙතෙක් ප‍්‍රයෝජනයට නොගත් ඉඩම් තෝරාගෙන වී සහ කෙටි කාලීන බෝග එහි වගා කිරීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ.

මේ අතර ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලයට අයත් පොළොන්නරුව කන්දකාඩු ගොවිපොළ මුළුමනින්ම ඉදිරි මහ කන්නයේ දී සිදු කිරීමට නියමිත වගා කටයුතු සඳහා යොදා ගැනීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

Share This