ඇෆ්ගන් කතුන් වෙනුවෙන් මලාලා පෙරට

ඇෆ්ගන් කතුන් වෙනුවෙන් මලාලා පෙරට

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ කාන්තා අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන බවට පකිස්ථානය සහතික විය යුතු බව නොබෙල් සාම ත්‍යාගලාභී මලාලා යූසුෆ්සායි සඳහන් කළා.

ඇය කියා සිටියේ ඇෆ්ගනිස්ථානයේ තත්ත්වය, සමස්ත කලාපයේ සාමය සහ ආරක්‍ෂාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් ලෙස අවධානය යොමු කල යුතු බවයි.

මලාලා යූසූෆ්සායි මේ බව සඳහන් කළේ ඇෆ්ගනිස්ථානයේ අනාගත බාලිකා අධ්‍යාපනයට සහය වීම මැයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩල සැසිවාරයට සමගාමීව පැවති ඔන්ලයින් හමුවකට එක්වෙමින්.

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ කාන්තා අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පකිස්ථානයේ ප්‍රබල මැදිහත්වීමේ අවශ්‍යතාවද මලාලා අවධාරනය කළා.

ඇෆ්ගනිස්ථාන ගැහැණු ළමුන්ගේ අධ්‍යාපන අයිතිය සුරක්ෂිත කරන ලෙසයි මලාලා යූසුෆ්සායි තලේබාන් සංවිධානයට බලකර සිටින්නේ.

Share This