ඇමති කෙහෙළියගේ මිනිබිරියගේ ඉඳුල් කට ගෑම

ඇමති කෙහෙළියගේ මිනිබිරියගේ ඉඳුල් කට ගෑම

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක රමිත් රඹුක්වැල්ල කියන්නේ ඇමති කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ලගේ පුතණුවන් බව නොදන්නා කෙනෙක් නැහැ . ඉතින් ඔහු මේ වන විට කුලුඳුලේ පිය පදවි හිමි කරගෙන තිබෙනවා . ඔහුට සහ බිරිඳ නටාලිට සිටින්නේ පුංචි දියණියක් . දැන් ඇයට මාස ගණනක් ගත වෙලා .

ඇයගේ ඉඳුල් කට ගෑමේ චාරිත්‍රය පසු ගිය දිනට යෙදී තිබුණා .

මේ තියෙන්නේ එම අවස්ථාවේ ඡායාරූප කිහිපයක් .

Share This