ආහාර භෝග වගා කිරිමේ නව වැඩපිළිවලක්

ආහාර භෝග වගා කිරිමේ නව වැඩපිළිවලක්

වගා නොකළ සියලු‍ ඉඩම් හඳුනාගෙන එම ඉඩම්වල ආහාර භෝග වගා කිරීමේ වැඩ පිළිවෙළක් ආරම්භ කරන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා සඳහන් කළේ මෙම වසරේ ආහාර හිඟයක් මතු විය හැකි බවට විවිධ පාර්ශව කර ඇති අනතුරු ඇඟවීම හේතුවෙන් තමන් ඒ පිළිබඳ කැබිනට් පත්‍රිකාවක්ද ඉදිරිපත් කළ බවයි.

මේ ඒ පිළිබඳ තවදුරටත් කරුණු දැක්වූ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා

Share This