ආහාර අර්බුදය විසඳා ගැනීම සඳහා වගා සංග‍්‍රාම ව්‍යාපෘති – කෘෂිකර්ම ඇමති

ආහාර අර්බුදය විසඳා ගැනීම සඳහා වගා සංග‍්‍රාම ව්‍යාපෘති – කෘෂිකර්ම ඇමති

ආහාර අර්බුදය විසඳා ගැනීම සඳහා වගා සංග‍්‍රාම ව්‍යාපෘති ඉලක්කගත මට්ටමකින් ක‍්‍රියාත්මක බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසනවා.

අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කලේ අද පෙරවරුවේ කොළඹ පැවති වැඩසටහනකට එක්වෙමින්.

එහි දී තවදුරටත් කරුණු දැක් වූ අමාත්‍යවරයා.

අපනයන නිෂ්පාදන ආර්ථිකයකට රට යොමු කළ යුතු බවයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා මෙහිදී අවධාරණය කලේ.

Share This