ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 560,000 ඉක්මවයි

ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 560,000 ඉක්මවයි

මෙරටින් හඳුනාගෙන ඇති සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව අද 560,000 සීමාව ඉක්මවා ගියා.

ඒ, අද දිනයේ තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 734 දෙනෙකු හඳුනාගැනීමත් සමඟයි.

ඒ අනුව මේ වනවිට මෙරටදී හඳුනාගෙන ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 560,339 දක්වා ඉහළ ගියා.

Share This