ආර්ථික අර්බුධය සාධාරණයි – රාජ්‍ය ඇමති ශෙහාන්

ආර්ථික අර්බුධය සාධාරණයි – රාජ්‍ය ඇමති ශෙහාන්


මාරාන්තික ලෝක වසංගතයක් පවතින මෙවැනි අවස්ථාවකදී ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ පා ඇති ආර්ථික අර්බුධය සාධාරණ බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළා.

ආනයන වෙළඳපොලක් සමග කටයුතු කරන සෑම රටක්ම මේවනවිට මෙම ආර්ථික දුෂ්කරතා වලට මුහුණ පා සිටින බවයි හෙතෙම කියා සිටියේ.

Share This